➺ [Reading] ➼ Psikopat Mafya (Psikopat Mafya, #1) By Şule Terzi ➯ – Dolove.info

Psikopat Mafya (Psikopat Mafya, #1) Vey Ailesinin Kasvetinden Ka Arak, Kendine Yeni Bir Ba Lang Kurma Fikri Ok Cazip Gelmi Ti Ba LardaFakat Apans Z D T Karanl K Kuyunun I Inde, Bilinmezlikle Izdi I Yolda Ilerlerken, Olmamas Gereken Yerde Buldu Hayat N Ve G Rmemesi Gerekenleri G Rd Masum G Zleri Bu Ya Ad Klar Mdan Daha K T , Daha Fazlas Olamaz Derken, Ummad Anda Karanl N N Sahibi Ya Z La Tan T Gamzeli G Zel AfraBir A K Ne Kadar Tutsak Eder Adam Ya A K Olan Kad N N Ne Kadar K T Ye Gider Kaderi Kmaz Yollar , G R Nmez Prangalar Olan A Klar N Hikayeleri De Kendileri Gibi Y K K D K K Bir Depoda Ba Lam TKader Onlar Bilinmezlikle Ku At Rken, Al Nlar Na A K Gibi Yaz Lan Izgiyle Bildikleri Tek Ger Ek, Yaralar N Birbirlerinin Saracaklar Yd sminden dolay pek okumay d nmedi im bir kitapt , Psikopat Mafya.Malum son zamanlarda ok mafyal kitap kmaya ba lad.Haliyle bende de bir nyarg olu tu.Ama tatilde iken elimin alt na gelince bir okuyay m dedim.Okumaya ba lay nca da saatler i inde bitirdim kitab.Kitap beni a rtt yi anlamda tabi.Okumaya ba lay nca devam nda da ne olacak diye b rakamad m elimden.Ama o son nedir yle DNeyseki kas mda ikinci kitap k yormu.Devam n merak ediyordum D H l ikinci kitab alamaman n ac s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *