✶ Tajemství proutěného košíku Epub ✹ Author Markéta Zinnerová – Dolove.info

Rom N O D Tech, Napsan Podle Sc N E Stejnojmenn Ho Televizn Ho Seri Lu Nato En Ho V Letech D Ti Kolem Deseti Let, Kl Rka, Tonda A Vl A I Jejich Sourozenci A Spolu Ci Pro Vaj Na Vesnici Vesel I Nap Nav P Hody I Mnoh Velk D Tsk Tr Pen , Nejednou Souvisej C S Rodi I Prout N Ko K Zdob Cena D T Pav Pero A Zlat Kostka Domina Tajemství proutěného košíku


About the Author: Markéta Zinnerová

Mark ta Zinnerov , provdan J lkov , se prezentuje jako prozai ka, scen ristka, autorka literatury pro d ti a ml de.Mark ta Zinerov po maturit na JS v Liberci a n stavbov m studiu osv ty v Praze, pracovala v osv tov ch za zen ch v Liberci a Sokolov V letech 1962 64 byla zam stn na jako pr vod SD.Na konci edes t ch let pracovala Mark ta Zinnerov v asopisech Mlad sv t, Kv ty aj V le10 thoughts on “Tajemství proutěného košíku

  1. says:

    D ti kolem deseti let, Kl rka, Tonda a Vl a i jejich sourozenci a spolu ci pro vaj na vesnici vesel i nap nav p hody i mnoh velk d tsk tr pen , nejednou souvisej c s rodi


  2. says:

    Tuhle kn ku jsme m li jako povinnou etbu Je to celkem p jemn oddechovka P izn v m v ak, e jsem se nemohla moc za st I tak to bylo, ale celkem p jemn po ten ko.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *